Hiển thị tất cả 21 kết quả

Fujitank gia công các sản phẩm cơ khí sử dụng cho các ngành:

Ngành thực phẩm, mỹ phẩm, hóa chất, nước giải khát.

  • Bồn khuấy gia nhiệt

  • Nồi khuấy gia nhiệt

  • Máy nhũ hóa chân không

10,000,000
3,000,000
12,000,000
10,000,000
3,000,000
11,000,000
18,000,000
2,000,000
2,000,000
1,500,000
3,000,000
10,000,000
8,000,000
5,000,000
8,000,000
3,000,000
1,500,000
3,000,000
10,000,000
5,000,000