GỌI CHO CHÚNG TÔI:

(+84) 901 833 403

MAIL CHO CHÚNG TÔI:

Fujitanks@gmail.com

  • Bài viết

Bài viết

Bể lên men hình nón hình trụ để lên men và trở thành bia

Bể lên men hình nón hình trụ để lên men và trở thành bia

Bể lên men hình nón hình trụ để lên men và trở thành bia...

Xem thêm 898098081 lượt xem
Tank bia lên men

Tank beer

Tank beer lên men...

Xem thêm 445756769 lượt xem
Bồn chứa gia nhiệt 250l

Bồn chứa gia nhiệt 250l

Bồn chứa gia nhiệt 250l...

Xem thêm 87789938 lượt xem
Bồn chứa gia nhiệt 350l

Bồn chứa gia nhiệt 350l

Bồn chứa gia nhiệt 350l...

Xem thêm 465767901 lượt xem
Bồn chứa có gia nhiệt 500l

Bồn chứa có gia nhiệt 500l

Bồn chứa có gia nhiệt 500l...

Xem thêm 34545681 lượt xem
Bồn chứa gia nhiệt 800l

Bồn chứa gia nhiệt 800l

Bồn chứa gia nhiệt 800l...

Xem thêm 676880012 lượt xem
Bồn chứa gia nhiệt 1000l

Bồn chứa gia nhiệt 1000L

Bồn chứa gia nhiệt 1000l...

Xem thêm 3454595 lượt xem
Tank 700l sử dụng khuấy từ

Tank 700l sử dụng khuấy từ

Tank 700l sử dụng khuấy từ...

Xem thêm 65768820 lượt xem
Tank 800l sử dụng khuấy từ

Tank 800l sử dụng khuấy từ

Tank 800l sử dụng khuấy từ...

Xem thêm 457568793 lượt xem